بوستان آموزشی و تفریحی الغدیر
اجرای عملیات تاسیساتی بوستان الغدیر به مساحت 55000 مترمربع
اطلاعات پروژه


اطلاعات تکمیلی